Library Operating Hours for Sunday, 21 July 2024 : 8.00AM - 5.00PM
Home
Platform golongan berkerjaya
Added on 23 June 2013 by Maizatul Fadzilah Binti Mior Hamzah
News Details
Found in: 
Berita Harian
Date: 
18 April 2013
News Summary
"Dengan ijazah sarjana ini, jalan terbuka bagi saya untuk menjadi seorang pengurus keselamatan atau seorang perunding keselamatan di masa depan," Annah Munokara.


Copyright© Library, OUM 2013, All Rights Reserved
Latest updated: 13th April 2014

Get in touch with us