Library Operating Hours for Thursday, 22 February 2024 : 8.00AM - 6.00PM
Home
Kaji selidik OUM penuhi jangkaan majikan
Added on 30 December 2013 by Maizatul Fadzilah Binti Mior Hamzah
News Details
Found in: 
Berita Harian
Date: 
19 September 2013
News Summary
OUM sentiasa meletakkan kualiti pengajaran sebagai satu keutamaan berdasarkan kaji selidik ke atas kurikulum universiti dan keperluan pekerjaan, faktor utama peluang pekerjaan untuk graduan terhad dalam pasaran kerja adalah kerana kekurangan kemahiran insaniah yang ketara dalam kalangan graduan di negara ini


Copyright© Library, OUM 2013, All Rights Reserved
Latest updated: 13th April 2014

Get in touch with us