Library Operating Hours for Thursday, 22 February 2024 : 8.00AM - 6.00PM
Home
OUM rai mahasiswa Jepun
Added on 23 June 2013 by Maizatul Fadzilah Binti Mior Hamzah
News Details
Found in: 
Berita Harian
Date: 
28 March 2013
News Summary
Cara belajar interaksi dua hala yang aktif antara pelajar dan pensyarah ini adalah suatu perkara baru. Kami jarang mendapat peluang begini ketika belajar di negara kami.


Copyright© Library, OUM 2013, All Rights Reserved
Latest updated: 13th April 2014

Get in touch with us