Library Operating Hours for Thursday, 22 February 2024 : 8.00AM - 6.00PM
Home

Links

Layarkan Kapal dalam Embun: Sepilihan Pantun Minangkabau
Posted on 03 January 2012 by Faridah Jumaatud-din (Librarian)

Author(s): Editor: Muhammad Haji Salle, Editor: Ivan Adilla
Publisher: Penerbit Universiti Sains Malaysia
ISBN: 9789838614962
View Catalog

Pantun Minangkabau ini yang dikumpulkan dari seluruh daerahnya menjadi suatu bukti kepada khazanah besarnya. Bentuk ini adalah wacana terpilih perasaan, pemikiran, seni malah jati diri Minangkabau. Ia diharap dapat menyumbang kepada usaha mengekalkan khazanah pantun di Minangkabau dalam konteks pantun Nusantara.


Copyright© Library, OUM 2013, All Rights Reserved
Latest updated: 23th July 2013

Get in touch with us